Wir stellen uns vor (dänisch)

lernen mit Behinderung

SELAM-Lebenshilfe blev grundlagt i slutningen 1990 som et almenyttigt selskab, som er en sammenslutning af de foelgende organisationer: Lebenshilfe Oldenburg e.V. (stad Oldenburg), Lebenshilfe Wesermarsch (amt Wesermarsch), Lebenshilfe Ammerland (amt Ammerland).

Et af SELAMs maal er at koordinere og udvide tilbydelsen af ambulant hjaelp til handicappede mennesker I Oldenburg og omegn. I dett tilbud er der ingen graenser naar det kommer til hvilken slags handicap stoerrelsen eller grunden til det. Dette tilbud orienterer sig mod hvilke oensker og individuelle behov de handicappede maette have. SELAM-Lebenshilfe gaar ind for at de handicappede mennesker er integreret og tager del i alle livets aspekter.

 Selam Lebenshilfe Foto im GartenAssistenterne (ABW) lavede et system som har gjordt det muligt at hjoelpe over 60 handicappede mennesker I Oldenburg som lever I deres egne hjem. Maengden af hjaelp der tlbydes gaelder alt fra et par timer og til 24 timers hjaelp. Der tilbydes assistenter som har forskellige ambulante arbejdsomraader. Socialpedagogisk omsorg, pleje og haelp med husholdningen og i sociale og jurisdiske spoergsmaal.

Mennesker med handicap som gerne vil flytte vaek fra deres foraeldre kan faa hjaelp med alt vedroerende indflytning I eget hjem (Vorbereitung des Wohnens).

Mennesker med handicap kan blive transporteret og faa hjaelp dertil af mobilen sozialen Hilfsdienst (MSHD) .

Mere end hundrede familier med handicappede familiemedlemmer faar aflastnings hjaelp af familienentlastenden Dienste (FED) I Oldenburg og omegn. Hjaelpen tilbydes som timer, dage I weekenden eller udenfor hjemmet. Dette kan vaere med til at fremme livskvaliteten i de beroerte familier.

Med hjaelp fra Schulintegration assistenter kan handicappede elever mulighed for at gaa i en normal skole.

Assistenterne inden for uddannelse og job giver de handicapped mennesker muligheden for at faa stoette I deres uddannelse eller arbejde (Assistenz in Ausbildung und Beruf).

Som godkendt partner er SELAM-Lebenshilfe medlem af sygekassen. Dette betyder at vores indsats kan betales igennem sygekassen (anerkannter Pflegedienst).

Naar det kommer til fritid er der tilbud fra Freizeitstätte KIEK-INSportabteilung og Reiseabteilung som tilbyder grupperejser dog mest om sommeren.

IKerzenherstellung Tagesförderstätte beskaeftiger handicappede mennesker som ikke kan eller er i stand til at arbejde i  Werkstatt für behinderte Menschen(WfbM) endnu. Her tilbydes der en strukturering af dagen. Basaren saelger ting som er produceret af de handicappede mennesker.

 

 

 

 

Übersetzung : Janna Precht und Jesper Norup